Schoolregels

Gedragsregels


Veiligheid:
 • We lopen rustig door de school
 • We zorgen voor een vlotte doorstroom
 • We hangen jassen en tassen op aan de kapstok
 
Verantwoordelijkheid:
 • We gebruiken op de gang de afgesproken stem
 • We geven elkaar de ruimte
 • We gaan goed om met de spullen van elkaar/school
 
Vertrouwen:
 • We helpen elkaar en geven elkaar complimenten
 • We zorgen er samen voor dat het goed gaat
Naast regels die in de school en de groepen gelden, hebben we ook regels voor na en  rond de school:
 • We doen elkaar geen pijn
 • We blijven van andermans eigendommen af
 • Buiten de les zijn we niet in de hal of de gang van de school
 • We lopen niet door de struiken of fietsenstalling
 • We fietsen niet op de stoep of de speelplaats
 • Afval op het plein, dat vinden wij niet fijn.
Parkeren
Rond de school is een blauwe zone. U mag hier niet langer dan twee uur parkeren. Het is belangrijk dat het verkeer veilig is en blijft voor de kinderen. dat betekent dat u alleen in de juiste parkeervakken parkeert. Liever iets verder van de school en een stukje lopen, dan bijvoorbeeld dubbel parkeren en zo voor onveiligheid zorgen.