Missie en Visie

"Vol vertrouwen samen bouwen aan talent."


We hebben vertrouwen in de ontwikkelkracht en -drang van kinderen. Kinderen willen en kunnen groeien. Daarbij hebben ze ons, als volwassenen, nodig om het te ondersteunen, te stimuleren, uit te dagen, te inspireren en te instrueren.

Wanneer kinderen in een veilige, prettige omgeving verkeren, waarin ze zich gezien en gehoord voelen, is de juiste basis aanwezig om te kunnen leren. Wij denken dat kinderen hun rugzakje moeten vullen met zowel kennis als vaardigheden die hen de tools geven om onze wereld van morgen te maken. In goede samenwerking met ouders begeleiden we kinderen hierbij. We bieden een goede basis in leerstof en in persoonsvorming.